برنی سندرز ، سناتور دموکرات ایالت «ورمونت» آمریکا در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی سی ان ان با بیان اینکه دونالد ترامپ در تلاش برای نابود کردن دموکراسی در آمریکا بود، افزود: ما شاهد برگزاری یک انتخابات عادلانه بوده ایم و باید اجازه دهیم امورات کشور پیش برود، اما انتخابات از سوی ترامپ مورد ارعاب و تهدید قرار گرفت که باورکردنی نیست، این موضوع همچنین سبب می‌شود حزب جمهوری خواه به فرقه‌ای در دست یک فرد به نام ترامپ تبدیل شود.

برنی سندرز همچنین گفت: مردم آمریکا در حال حاضر خواهان رئیس جمهوری هستند که این موضوع را درک کند، اکنون با همه گیری کرونا مواجهیم که باید با آن مقابله شود، ما شاهد سقوط اقتصادی هستیم و میلیون‌ها نفر در آمریکا برای تهیه مواد غذایی تقلا می‌کنند و با مشکل مواجهند. میلیون‌ها نفر بیمه درمانی خود را از دست داده و بیکار شده اند.

این سناتور آمریکایی تصریح کرد که ما شاهد افزایش شدید نابرابری در ثروت و درآمد هستیم، چیزی که مردم آمریکا می‌خواهند این است که جو بایدن هدایت امور را به دست گیرد. 

برنی سندرز در ادامه تاکید کرد: اگر دموکرات‌ها کنترل سنا را به دست گیرند، من ریاست یک کمیته بسیار مهم را بر عهده خواهم داشت. اما بر این باورم که جنبش ترقی خواهان مستحق حضور در کابینه بایدن است، تا ما بتوانیم رو به جلو حرکت کنیم. ما باید برای محقق شدن نیاز‌های طبقه کارگر در آمریکا تلاش کنیم.