میشل عون رئیس جمهور لبنان در اظهاراتی در خصوص آخرین شرایط سیاسی لبنان، گفت: «در مورد راه اندازی مجدد حسابرسی مالی کیفری عقب نخواهم نشست.

زمان آن فرا رسیده است که فرایند تشکیل دولت لبنان از تنش ها و زورگویی ها و پنهان کاری در امان بماند». 

وی از لزوم برقراری اتحاد در لبنان گفت و تاکید کرد: «باید گفت‌وگوی ملی آغاز شود تا همه اختلافات کنار گذاشته شود. کشور باید به موضعی واحدی برسد که موجب تقویت لبنان شود».

رئیس جمهور لبنان از خیانت امارات و بحرین به آرمان فلسطین انتقاد کرد و گفت: «عادی سازی برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی به معنای تسلیم ضمنی قدس است».

عون تأیید کرد که لبنان زندانی یک اقتصاد رانتی است که تولید را به قتل رسانده است. رئیس جمهور لبنان همچنین خواستار تسریع رسیدگی به پرونده انفجار مهیب بیروت شد.

رئیس جمهور لبنان گفت: «هیچ استقلال واقعی برای کشوری که اقتصاد آن در خارج از کشور تنظیم می‌شود، وجود ندارد. نهادهای لبنانی باید از نفوذ سیاستمداران و مقامات رهایی یابند».

میشل عون در ادامه افزود: «واقعیت امروز ما امیدوار کننده نیست ، اما شناخت واقعیت به معنای تسلیم شدن در برابر آن نیست.

با توجه به فساد هیچ دولت توانایی نمی‌تواند به خوبی کار خود را انجام دهد».