خبرگزاری اسپوتنیک از گروگان گیری در سازمان مالی در تفلیس پایتخت گرجستان خبر داده است.

این گزارش افزود: افراد مسلح ناشناس 10 نفر را در ساختمان شرکت سرمایه NBC به گروگان گرفته‌اند.

براساس گزارش کانال 2 گرجستان ، خیابانهای منتهی به محل حادثه مسدود شده و پلیس و نیروهای امنیتی در محل حاضر هستند و در حال مذاکره با گروگانگیران برای آزادی آنها هستند.