مجله  فارن افرز در بخشی از یک تحلیل درباره رویکردهای اتخاذی دولت جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، درباره ایران نوشت: دولت جدید می تواند با فرانسه، آلمان و انگلیس برای به کارگیری رویکردی جدید در قبال ایران هماهنگ شود.
این مجله در این راستا می نویسد: به طور مثال یک اقدام می تواند دادن وعده بازگشت به توافق هسته ای به شرط باشد که ایران هر کاری فراتر از حدود توافق انجام داده است به حالت قبل بازگرداند و متحدان آمریکا با واشنگتن در ماه های آتی همکاری کنند تا چارچوب کاری جدیدی ارائه کنند که دوامش بیشتر از توافق حال حاضر باشد( با توجه به این که برخی مقررات هسته ای ظرف پنج سال تاریخشان به پایان می رسد).

دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا در سال 2018 با ناقص تلقی کردن توافق هسته ای از آن خارج شده و تحریم های متعددی را بر ایران اعمال کرد.

ایران با گذشت یک سال از خروج آمریکا از توافق هسته ای و تعلل کشورهای اروپایی در عمل به تعهداتشان در زمینه پیدا کردن راهکاری اجرایی برای کاهش تاثیر تحریم های آمریکا و عادی سازی روابط اقتصادی با ایران، اعلام کرد در چند گام تعیین شده تعهدات داوطلبانه اش در توافق هسته ای را کاهش می دهد.

مقامات ایران اعلام کرده اند تمامی این اقدامات بازگشت پذیر هستند و با اجرای تعهدات شرکای برجام، به حالت قبل بازخواهند گشت.