وزارت امور خارجه تاجیکستان در بیانیه ای از اعلام آتش بس کامل و قطع تمام درگیری های نظامی در قره باغ استقبال کرد.

در این بیانیه آمده است: جمهوری تاجیکستان  از اظهارات رئیس جمهور آذربایجان، نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور روسیه در تاریخ 9 نوامبر سال 2020 در مورد آتش بس کامل و قطع تمام عملیات نظامی در منطقه درگیری قره باغ کوهستانی استقبال می‌کند.

ما بر اهمیت استثنایی حل و فصل مسالمت‌آمیز منازعه قره باغ کوهستانی از طریق سیاسی و دیپلماتیک در چارچوب اصول و هنجارهای پذیرفته شده توسط قوانین بین المللی تاکید می‌کنیم.