شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت جورجیا کماکان ادامه دارد و بر اساس آخرین نتایج اعلام شده تعداد آرای بایدن در این یالت به دو میلیون و ۴۴۹ هزار و ۳۷۱ رای رسیده است.  

بر همین اساس تعداد آرای ترامپ نیز در این ایالت به دو میلیون و ۴۴۸ هزار و ۴۵۴ رای رسیده است.  

ایالت جورجیا حکم مرگ و زندگی را برای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری دارد زیرا این ایالت ۱۶ رای الکترال داشته و اگر بایدن بتواند در جورجیا پیروز شده و اارای الکترال آن را تصاحب کند دیگر کار ترامپ تمام می شود.  

لازم به ذکر است تا ساعتی قبل تعداد آرای مردمی ترامپ در جورجیا بیشتر از بایدن بود.