«جو بایدن» نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سخنرانی گفت که هرج و مرجی که آمریکا در دوران ریاست جمهوری « دونالد ترامپ » شاهد بوده دیگر کافی است.

وی که در شهر کلیولند ایالت اوهایو صحبت می‌کرد، افزود: «در صورت پیروزی در انتخابات بر موضوع بهداشت درمانی که تمام آمریکایی‌ها را پوشش می‌دهد تمرکز خواهم کرد.»

جو بایدن اضافه کرد: «تا یک روز دیگر ما می‌توانیم به این ریاست جمهوری که باعث تفرقه این ملت شد،‌ پایان دهیم.»

وی در ادامه گفت: «فردا ما می‌توانیم به ریاست جمهوری پایان می‌دهیم که در حفاظت از این ملت شکست خورد. فردا ما می‌توانیم به ریاست جمهوری پایان دهیم که بر شعله‌های تنفر در سراسر کشور دمید.»

بایدن شب گذشته نیز در پیام توئیتری نوشت: «من به شما این را قول می‌دهم که به هرج و مرج ترامپ پایان داده و این بحران را خاتمه ‌بخشم.»

بایدن همچنین در پیام دیگری شرایط کنونی اقتصاد آمریکا را چنین توصیف کرد: «تقریبا ۲۳ میلیون آمریکایی در حال حاضر بیکار هستند. از هر پنج کسب و کار کوچک یکی از آنها تعطیل شده است. میلیون‌ها نفر در خطر از دست دادن مسکن خود هستند.»

نامزد دموکرات‌ها در ادامه نوشت: «بسادگی نمی‌توانیم چهار سال دیگر دونالد ترامپ را تحمل کنیم.»