ترکیه توافق نظامی بین طرف‌های درگیر در لیبی را که برسر آتش بس صورت گرفته بود‌، نقض کرد.

وزارت دفاع ترکیه در این خصوص اعلام کرد: به تمرین‌های شبه نظامیان دولت الوفاق در طرابلس ادامه خواهد داد.

از سوی دیگر ارتش لیبی اعلام کرد: بزرگترین مانعی که بر سر راه بحران لیبی وجود دارد دخالت ترکیه و جلب مزدوران بیگانه به لیبی است.

به گفته احمد المسماری‌، سخنگوی نیرو‌های (موسوم به) ارتش ملی لیبی، ترکیه باید به سرعت از لیبی خارج شود.