شلیک خمپاره توسط مزدوران ائتلاف سعودی به شهر «صاله» در استان تعز به کشته و زخمی شدن چند کودک منجر شد.

به گزارش شبکه المسیره، حمله خمپاره‌ای نیروهای مزدور ائتلاف سعودی به محله «المخبز الآلی» در شهر «صاله» استان تعز به کشته شدن یک کودک و زخمی شدن سه کودک دیگر منجر شد.

جنگنده‌های ائتلاف سعودی منطقه الخنجر و منطقه المرازیق در شهر «خب و الشعف» استان الجوف را هم به ترتیب در سه و یک نوبت بمباران کردند.

شهرهای «مجزر» و «رحبه» هم به ترتیب در سه و دو نوبت بمباران شد.

منطقه الفرع شهر «کتاف» استان صعده هم امروز بمباران شد.