یک شاهزاده سعودی از اینکه یک سیاستمدار لبنانی روز شنبه  در برنامه‌ای تلویزیونی ایران را به عربستان ترجیح داده بود، ابراز ناراحتی کرد.

«عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزیز» شاهزاده سعودی در صفحه کاربری خود در توییتر در واکنش به سخنان «می خریش» نائب رئیس جریان ملی آزاد لبنان، گفت: امروز روز غمگینی برای ما سعودی‌هاست. این تاریخ یعنی دهم اکتبر را از بر کنید. می خریش، ایران را برگزید و عربستان را برنگزید. برادرانم می‌دانم که این سخنان، کُشنده است، اما در کنار یکدیگر از این اتفاق دردناک رد می‌شویم.

می خریش در برنامه معروف به «سوال دردسرساز» با اجرای «طونی خلیفه» شخصیت رسانه‌ای مشهور لبنانی در تلویزیون «صوت بیروت اینترنشنال» در پاسخ به این سوال که بین ایران و عربستان کدام را ترجیح می‌دهد، گفت که ایران را به دلیل تاریخ آن و برخورداری این کشور از آزادی بیش‌تر ترجیح می‌دهد.