مشاور کمپین انتخاباتی ترامپ گفت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیش از مشارکت در مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا که قرار است پانزدهم ماه کنونی برگزار شود، به مجوز پزشکی نیاز خواهد داشت.

استیو کورتز گفت: واضح و روشن است که رئیس جمهور به مجوز پزشکی نیاز خواهد داشت. کاملا اطمینان داریم که او مجوز را دریافت خواهد کرد. از جمله نشانه‌های خوب این است که به گفته پزشک رئیس جمهور، تا دیروز هیچ یک از علائم ویروس کرونا در او دیده نشده است. بسیار خوش بین هستیم و اقدامات برای برگزاری مناظره در پانزدهم ماه کنونی در حال انجام است.