معاون دبیر کل حزب الله التزام به قانون اساسی و توافق طائف را راه برون رفت از بحران سیاسی تشکیل کابینه در لبنان دانست.

بر اساس گزارش پایگاه خبری المنار،  شیخ « نعیم قاسم » شامگاه چهارشنبه طی نطقی تاکید کرد: اوضاع اقتصادی-اجتماعی در لبنان دیگر قابل تحمل نیست، در حالی که بحران کرونا هم بیش از پیش رو به وخیم‌تر شدن است، در این شرایط آیا واقعا نگرانی‌های این مردم و آینده فرزندانشان ضرورتی برای ایجاد دولت نجات ایجاد نکرده است؟

او افزود: زمان نه برای تغییر توازن قوا و نه برای کودتایی علیه نتایج انتخابات پارلمانی و نه برای این مناسبت است که به دنبال فرمولی جدید در تشکیل دولتی باشیم که اعضایش تعلقی به فراکسیون‌های پارلمانی نداشته باشند.

معاون دبیر کل حزب الله گفت: تجربه ماه‌های گذشته نشان داده است که تنها راه حل در دسترس (برای بحران سیاسی لبنان)، تعیین مامور تشکیل کابینه و همچنین تشکیل خود کابینه بر اساس قانون اساسی و ساز و کارهای منطبق با توافق طائف است و هر گونه دور زدن این راه حل، به معنای نگه داشتن کشور در وضعیت رکود و زوال است و کسانی که مسیرهای قانونی را دنبال نمی‌کنند در این قضیه مسئول هستند.

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: طرح نجات و بازسازی بیروت و حل مشکلات لبنان، مستلزم تشکیل دولتی است که مسئولیت این مسائل سنگین را بپذیرد و هر زمان که همه دست به دست یکدیگر بدهند و کابینه‌ای با حضور حداکثری گروه‌های سیاسی تشکیل شود، آن زمان است که اعتماد پارلمان را به دست خواهد آورد و امید به اصلاح بیشتر خواهد بود.