برخی منابع خبری در شرق اروپا از سقوط یک فروند هواپیما در نزدیکی شهر لوژنیکا در صربستان خبر داده‌اند.

نوع هواپیما و جزئیات مربوط به سرنشینان آن هنوز مشخص نشده است.