روسیه بیانیه آمریکا مبنی بر اینکه مقامات ارشد روسیه در مسمومیت الکسی ناوالنی، فعال سیاسی در روسیه نقش داشته‌اند را محکوم کرد.

این وکیل ۴۴ ساله که در برخی از موارد دیدگاه‌های متفاوتی با کرملین دارد. وی پس از سوار شدن به هواپیما و در مسیر سیبری به مسکو، در وضعیت نامناسب جسمانی قرار گرفت و برای درمان به آلمان منتقل شد. پزشکان در آلمان مدعی شدند که وی مسموم شده است. غرب انگشت اتهام خود را به سمت دولت روسیه نشانه رفته، اما مسکو ادعاهای غرب در این رابطه را شدیدا محکوم کرده است.

مایک پمپئو روز چهارشنبه در یک مصاحبه رادیویی گفت: «من فکر می‌کنم مردم در سراسر جهان این نوع فعالیت‌ها را مشاهده می‌کنند و متوجه منظور آن می‌شوند».

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به ادعا‌های مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا مبنی بر دستور مقامات ارشد روسیه برای مسمومیت منتقد روسی، تاکید کرد: «ما هرگونه دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در مورد دخالت مقامات روسی در مسمومیت ناوالنی را غیرقابل قبول می‌دانیم».

پسکوف همچنین تاکید کرد که روسیه علاقه‌مند به یافتن دلایل اتفاق روی داده برای ناوالنی است.