«آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه ضمن استقبال از کاهش درگیری‌ها در شمال سوریه خواستار مذاکره جهت پایان دادن به جنگ ۸ ساله سوریه شد.