به گزارش پارس نیوز، 

در برخی از نظرسنجی ها، دونالد ترامپ وضعیت خوبی ( خصوصا در حوزه اقتصادی) داشته و در برخی دیگر، نامزدهای حزب دموکرات می توانند به راحتی ترامپ را شکست داده و راهی کاخ سفید شوند. از زمانی که جو بایدن معاون باراک اوباما به عرصه انتخاباتی آمریکا ورود پیدا کرده است، بسیاری از نظرسنجی ها حول محور وی و ترامپ صورت می گیرد. به عبارت بهتر، جامعه آماری و تحقیقاتی ایالات متحده فعلا این موضوع را پذیرفته است که رقابت نهایی در آمریکا بین بایدن و ترامپ خواهد بود. آنچه مسلم است اینکه ترامپ سعی دارد با استناد به آمارهای اقتصادی و کاهش بیکاری در برخی ایالات آمریکا، پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ را در سال ۲۰۲۰ نیز تکرار کند. در مقابل، سندرز سعی دارد با استناد به سیاست خارجی بر هم ریخته آمریکا در دوران ترامپ و با استناد به رویکرد خاصی که در حوزه سیاست خارجی ایالات متحده دارد، آرای عمومی را به سوی خود جلب کند.

اخیرا CNN سعی کرده است فضای انتخاباتی آمریکا را در فاصله یکسال و نیم باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ تحلیل کند. این شبکه می نویسد:

” هنوز زود است که پیش بینی مشخصی از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داشته باشیم! هنوز مشخص نیست که چه کسی از حزب دموکرات نامزد نهایی خواهد شد و در مقابل ترامپ قرار می گیرد. همچنین میزان اقبال عمومی نسبت به ترامپ نیز مشخص نیست. ”

CNN در ادامه اشاره کرده است :

“با این حال می توان با استناد به داده های موجود، تا حدودی این فضای انتخاباتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. باید دید که آیا فضای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ مانند سال ۲۰۱۶ خواهد بود؟ یعنی مانند زمانی که ترامپ توانسته بود بخش مهمی از آرا را به سود خود جلب کند؟ یا اینکه فضای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مانند فضای حاکم بر رقابت‌های انتخابات میاندوره ای کنگره در سال ۲۰۱۸ خواهد بود؟ نتایج و داده های موجود نشان می دهد که فعلا این فضا به مانند سال ۲۰۱۸ است. به این معنا که اگر بایدن را نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا( از سوی دموکرات‌ها) به حساب بیاوریم، ترامپ با فاجعه بالقوه رو به رو خواهد بود!”

واقعیت امر این است که امکان تغییر فضای انتخاباتی آمریکا تحت تاثیر حوادث، سخنرانی ها، مناظره های انتخاباتی و …. بسیار زیاد است. در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، اکثر نظرسنجی ها حکایت از برتری هیلاری کلینتون در آرای الکترال و ایالتی داشتند اما در نهایت کلینتون در ایالاتی مهم و تاثیر گذار رقابت را به ترامپ باخت و از راهیابی به کاخ سفید بازماند. در سال آینده، چنین اتفاقی می تواند به ضرر رئیس جمهور آمریکا ( دونالد ترامپ) رخ دهد، هر چند که امکان دارد بایدن رقیب دموکرات احتمالی وی نیز سرنوشتی مشابه هیلاری کلینتون پیدا کرده و علی رغم کسب اکثریت آرای عمومی، در سطح الکترال از ترامپ شکست بخورد. در چنین وضعیتی اساسا نمی توان نسبت به نظرسنجی های صورت گرفته در ایالات متحده ( خصوصا نظرسنجی های عمومی و سراسری)کمترین اطمینانی حاصل کرد.