به گزارش پارس نیوز، 

یک زن انگلیسی که عضو تروریست‌های داعش است برای وضع حمل درخواست بازگشت به کشورش را داده است. این درخواست وی به موضوع روز رسانه‌ها در انگلیس تبدیل شده و بار دیگر نام داعش را بر سر زبان‌ها انداخته است.

اضمحلال گروه تروریستی داعش و عزم اتباع اروپایی آن برای بازگشت به وطنشان به کابوسی برای نیرو‌های پلیس و امنیتی انگلیس و سوژه‌ای مهم برای رسانه‌ها در این کشور مبدل شده و شهروندان را نیز نگران کرده است.