به گزارش پارس نیوز، 

این شهروند سعودی به نام امین علی خودش را عضو حزب آزادی و حقوق معرفی کرد و گفت که دلال زیادی باعث شده است که این فایل ویدئویی را منتشر کند که بارزترین دلیل، تداوم ظلم و ستم آل سعود و سرکوب و نقض کرامت انسانی در عربستان است.

وی که از اهالی شهر مکه مکرمه است و در جده سکونت دارد، کمپینی را آغاز کرده است که آن را "دقایقی قانونی با امین" نامیده است. این کمپین درباره "حق ملت عربستان در شناختن رژیم سعودی و چگونگی سرکوبگری و نقض قوانین از سوی آن است".

ترامپ آتش تظاهرات‌ عربستانی‌ها علیه حکومت بن‌سلمان را شعله‌ور کرد

وی این سوال را مطرح کرد که "تا کی آل سعود به خوار و خفیف کردن و اهانت به ملت درخصوص حداقل حقوق ادامه خواهند داد؟".