به گزارش پارس نیوز، 

اتحادیه عرب با صدور بیانیه ای به دنبال نشست فوق العاده در قاهره درباره فلسطین خواستار فشار بر اسرائیل اشغالگر و توقف اقدامات آن علیه ملت فلسطین به شکل فوری شد.

اتحادیه عرب جنایات گسترده رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها را محکوم کرد و آنرا جنایت جنگی و ضد انسانی دانست.

در این بیانیه آمده است: این جنایات در حال حاضر در کرانه باختری به شکل محاصره و یورش های گسترده به شهرها و روستاها و اردوگاههای فلسطینی و نیز اعدام صحرایی بدون محاکمه و تعدی به غیرنظامیان و ویران منازل و تخریب اموال آنها از سوی ارتش رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان است.

اتحادیه عرب همچنین تصمیم به تشکیل تیمی عالی رتبه از کشورهای عضو و دبیر خانه این اتحادیه که با هماهنگی دبیر خانه و کشورهای عضو تشکیل می شود برای دیدار با مسئولان برزیلی و استرالیایی شد تا به اطلاع این کشورها برساند که به قانون بین المللی و قطعنامه مشروع بین المللی درباره قدس پایبند باشند.