به گزارش پارس نیوز، 

حضور هیئت ایرانی در اجلاس بین المللی قطر موسوم به «Doha Forum ۲۰۱۸   » را فراتر از سخنرانی در نشست و دیدارهای دوجانبه با مقامات برخی از کشورها که در جای خود به دلیل حضور بالغ بر ۱۸۰۰ شرکت کننده و ۱۰۰ سخنران از ۷۰ کشور جهان، فرصتی ارزشمند برای طرح دیدگاهها، بیان مواضع و عمق بخشی به مناسبات ارزیابی می گردد؛ باید از منظری دیگر بعنوان یک نمونه موفق از بکارگیری دیپلماسی عمومی از سوی وزیر خارجه در راستای تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در جریان نشست با نخبگان رسانه ای مطرح از سراسر جهان در حاشیه اجلاس اصلی تلقی نمود که بازتاب های گسترده ماحصل آن گفت و گوها در رسانه های بین المللی و شکل گیری جریان مثبت رسانه ای متاثر از آن طی روزهای اخیر، خود بهترین گواه بر این مدعا می باشد.

اساسا شرایط جدید نظام بین الملل باعث شده است تا مولفه های نو در ساختارهای رسمی بین الملل نقش ایفا نموده و کشورها برای تامین منافع ملی خود، ابزارهای جدیدی بویژه در حوزه قدرت نرم بکار گیرند تا از این منظر با ارائه تصویری جذاب از خود نزد افکار عمومی جهان، به ابزارهای معقولی جهت پیشبرد اهداف و سیاست های خود دست یابند. با اهمیت یافتن دیپلماسی عمومی نوین بعنوان یکی از مهمترین اجزای قدرت نرم، اقناع افکار عمومی داخلی و جهانی از طریق تعامل و گفت و گوی نزدیک تر اهمیتی دوچندان یافته است.

در رویه های سنتی دیپلماتیک از کارویژه شنیدن و گفت و گو غفلت شده بود اما در دیپلماسی عمومی نوین، توسعه روابط فردی و نهادی با لایه های مختلف قلمرو عمومی بویژه در عرصه جهانی به منظور تبیین و توجیه سیاست ها از جمله اهداف مهم دولت ها می باشد و دقیقا اینجا است که بهره گیری از ظرفیت نخبگان در تقویت قدرت نرم نقشی کلیدی ایفا می نماید.

 جمهوری اسلامی ایران امروزه یکی از کشورهای مهم در سطح منطقه ای و بین المللی است که در اکثر پرونده های باز و مطرح منطقه، حضوری موثر و تعیین کننده دارد. چنین فضایی، ایران را در وضعیتی قرار داده است که می تواند در عرصه بین المللی با قاطعیت، مطالبات خود را پیگیری نماید.

در این راستا حضور در مجامع بین المللی و بهره گیری از تریبون های موجود برای تبیین سیاست های اصولی جمهوری اسلامی ایران و در مقابل بیان اثرات سوء سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا و اقدامات متحدان آن بر ثبات و امنیت منطقه، می تواند ایران را در اجماع سازی و همراه نمودن افکار عمومی در دو سطح نخبگان و توده ها در عرصه بین المللی کمک نماید و از این مسیر، فضا برای پیشبرد ابزار دیپلماسی و استفاده از آن در جهت منافع ملی فراهم گردد.

 اجلاس اخیر دوحه را می توان بواقع واجد تمامی عناصر مورد اشاره در زمینه بهره گیری هوشمند از عناصر قدرت نرم و بکارگیری موثر دیپلماسی عمومی برای بیان دیدگاهها، مطالبات و حقوق حقه ملت و دولت ایران و مقابله با هجمه های تبلیغی علیه کشورمان دانست که صدالبته اعتبار آقای ظریف را در زمینه اعمال و پیشبرد این سیاست ها نیز نباید در موفقیت آن از نظر دور داشت.

یک نکته جالب توجه در این اجلاس، این بود که پس از جلسه پرسش و پاسخ خبرنگار معروف بین المللی، خانم رابین رایت با وزیر خارجه و ترک سالن توسط ایشان، بیش از دو سوم مدعوین نیز جلسه را ترک کردند. به عبارت بهتر، حضور و نظرات ایشان در باب مسائل داخلی و منطقه ای واجد چنین کشش و جذابیتی نزد شرکت کنندگان در اجلاس دوحه بوده است.