به گزارش پارس نیوز، 

در جلسه پارلمان عراق به ریاست محمد الحلبوسی که با حضور ۲۶۱ نماینده برای بررسی صلاحیت وزیران باقیمانده کابینه تشکیل شد؛ نمایندگان به سه وزیر رای اعتماد دادند و صلاحیت دو نامزد دیگر را رد کردند.

منابع عراقی از مخالفت نمایندگان پارلمان این کشور با نامزدی صبا الطائی برای پست وزارت آموزش و پرورش و هناء عمانوئل برای پست وزارت مهاجرت خبر دادند.

این منابع به رای نمایندگان پارلمان عراق به نوری ناطق حمید به عنوان وزیر برنامه ریزی، عبدالامیر الحمدانی وزیر فرهنگ و قصی السهیل وزیر آموزش عالی اشاره کردند.

منابع عراقی به عدم حد نصاب پس از دادن رای اعتماد سه وزیر و مخالفت با دو نامزد دیگر خبر دادند.

این در حالی است که قبل از آن منابع عراقی از نشست محمد حلبوسی رئیس پارلمان با نمایندگان الاصلاح به منظور بررسی صلاحیت فقط چهار وزیر از مجموع هشت وزیر باقیمانده کابینه برای دادن رای اعتماد به آنها خبر داده بودند.