به گزارش پارس نیوز، 

ولید المعلم وزیر خارجه سوریه اعلام کرد: اولویت سوریه آزادسازی ادلب از لوث تروریستهاست و هماهنگی دائمی میان سوریه و روسیه در این باره وجود دارد.

وی درباره سفر البشیر به سوریه افزود: سفر عمر البشیر رئیس جمهور سودان به دمشق گام اضافی برای شکست محاصره ای که بر سوریه در راستای اجرای طرح آمریکایی-اسرائیلی ضد سوریه و تضعیف نقش آن در جهان عرب و منطقه، محسوب می شود.

ولید المعلم درباره اوضاع شمال شرق سوریه بیان کرد: احدی نمی تواند در سوریه رژیمهای مستقل یا فدرالی را بپذیرد. گزینه ای غیر از بازگشت به وطنی که آغوشش برای همه ساکنان باز است، نیست. تصمیم دمشق، برقراری حاکمیت بر همه اراضی سوریه است.

وزیر خارجه سوریه اعلام کرد: کشورهایی که با سوریه جنگیدند و علیه آن توطئه کردند تاوان سیاست های خود را پرداختند و از افزایش بیکاری، تورم، دوستگی سیاسی و اجتماعی در داخل کشورهایشان و میان کشورها رنج می برند. هر که بر سوریه توطئه کرد و از تروریسم حمایت کرد و اقدامات قهری علیه آن اعمال کرد بهای این سیاست های خود را امروز می پردازد.