به گزارش پارس نیوز، 

ترامپ به دفاع از سیاست خود در مرزهای جنوبی این کشور پرداخت.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در دفاع از سیاستهای مهاجرتی خود بخصوص در جنوب این کشور در مرز مشترک به مکزیک به انتقاد از رئیس جمهوری آمریکا در دوره پیش از خود پرداخت.

وی در توییتی نوشت: سیاست دموکراتها در جداسازی کودکان در مرز در دوره اوباما بسیار بدتر از شیوه‌ای بود که ما درحال حاضر اتخاذ کرده‌ایم.  تصاویر سال ۲۰۱۴ کودکان در قفس را به یاد بیاورید – در دوره اوباما. با اینحال اگر آنها را جدا نکنید مردم بسیار بیشتری  خواهند آمد. قاچاقچیان از کودکان استفاده می‌کنند.