به گزارش پارس نیوز، 

انجمن های حامی آوارگان و مخالفان لایحه (مهاجرتی) متئو سالیونی، وزیر کشور و معاون نخست وزیر و نیز رئیس حزب اتحادیه شمال ایتالیا، با الهام گرفتن از اعتراضات ضد نظام سرمایه‌داری در فرانسه، در رم (پایتخت ایتالیا) تظاهرات برگزار می کنند.

گزارشگر این شبکه در گزارشی از میدان رپوبلیکا (جمهوری) در رم و محل شروع تجمعات اعتراضی، اعلام کرد این تظاهرات را انجمن‌های حامی آوارگان و اتحادیه‌های کارگری ایتالیا برگزار می کنند. اما در این میان، دانشجویان نیز در حمایت از آوارگان به صحنه آمده اند. او افزود دانشجویانی که امروز به همراه دیگر کارگران، جلیقه زرد بر تن کرده اند. چرا که امروزه، صحبت از حقوق کارگران و ترس از آینده آنهاست.