ده ها هزار معترضین فرانسوی موسوم به جلیقه زردها امروز شنبه در سراسر این کشور به خیابان ها آمده اند.

معترضین در پاریس با استفاده از سنگ فرش به سمت نیروهای ضدشورش پلیس حمله ور شده و با آن ها درگیر شده اند.

برخی از تظاهرات کنندگان در اطراف شانزلیزه، تعدادی از درخت ها را از جای درآوردند.

به گزارش الجزیره، برخی جلیقه زردها نیز با حمله به تعدادی از فروشگاه ها در پاریس به شکستن شیشه های آن ها مبادرت ورزیده اند.

بر اساس اعلام این شبکه، یک خودرو نیز در نزدیکی خیابان شانزلیزه به آتش کشیده شده است.

این در حالیست که شبکه تلویزیونی فرانس- ۲ ساعاتی پیش به نقل از معاون وزیر کشور فرانسه اعلام کرد: حدود ۳۱ هزار نفر از جلیقه‌زردها تا کنون در تظاهرات امروز شنبه در سراسر این کشور به خیابان ها آمده اند.

معاون وزیر کشور فرانسه در این باره ادامه داد: یک هزار نفر نیز تا کنون در جریان این تظاهرات بازداشت شده اند. بیش از ۸ هزار معترض نیز در خیابان های پاریس به تظاهرات پرداخته اند.

بنابر اعلام «لو پاریزین»، در مجموع ۸۰ خودرو زرهی برای سرکوب تظاهرات سراسری جلیقه‌ زردها به سطح خیابان اعزام شده اند.