به گزارش پارس نیوز، 

شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت با فائز السراج رئیس دولت وفاق ملی لیبی درباره امنیت و ثبات لیبی به بحث و تبادل نظر پرداخت.

دو طرف اوضاع لیبی و تلاش های هدفمند برای تحقق امنیت و ثبات در لیبی به گونه ای که حاکمیت و تمامیت اراضی آن را حفظ کند، را مورد رایزنی قرار دادند.

همچنین در این دیدار آخرین رخدادهای منطقه و راههای مقابله با چالشهای امنیتی مورد رایزنی قرار گرفت.