به گزارش پارس نیوز، 

براساس توافق صورت گرفته، مقرر شد که صلیب سرخ میانجی تبادل اسرا میان طرفین باشد.

برخی منابع یمنی به الجزیره گفته اند که تبادل اسیران براساس یک جدول زمانبندی و به صورت چند مرحله ای انجام خواهد شد.