به گزارش پارس نیوز، 

عبدالله دوم پادشاه اردن با فائز السراج رئیس دولت وفاق ملی لیبی دیدار کرد.

بر اساس این گزارش؛ عبدالله دوم با السراج تحولات لیبی را مورد رایزنی قرار داد.

شایان ذکر است که لیبی از زمان دخالت ناتو و غرب در این کشور از هرج و مرج رنج می برد و تلاش ها برای ثبات امنیتی و سیاسی در این کشور تاکنون راه به جایی نبرده است.