به گزارش پارس نیوز، 

نتایج بررسی داخلی در سازمان ملل نشان می‌دهد ­آژانس پناهندگان این سازمان میلیون‌ها دلار بودجه بزرگترین برنامه کمک به پناهندگان قاره آفریقا را به شکلی نامناسب هزینه کرده است.

یکی از مشهودترین موارد سوءاستفاده از بودجه عمومی آژانس پناهندگان سازمان ملل در امور آفریقا هزینه سیصد و بیست هزار دلار از این بودجه به منظور ساخت پارکینگ برای استفاده دفتر نخست وزیر اوگاندا است.

براساس گزارش تازه نهاد نظارت داخلی سازمان ملل، بیش از یازده میلیون دلار بودجه تنها به شکل نامناسب در اوگاندا و سودان جنوبی برای پناهندگانی هزینه شده است که اصولا وجود خارجی نداشتند و مقامات برای جذب بودجه بیشتر شمار پناهندگان را بسیار بیشتر از آمار واقعی اعلام کرده اند.