به گزارش پارس نیوز، 

مزدوران سعودی در ادامه اقدامات خصمانه خود تلاش کردند وارد منطقه المتون در الجوف یمن شوند.

بر اساس این گزارش، ارتش و کمیته های مردمی یمن تلاش مزدوران سعودی برای نفوذ به المتون را ناکام گذاشتند.

ارتش و کمیته های مردمی یمن در جریان درگیری با مزدوران سعودی در المتون شماری از آنها را به هلاکت رساندند.