به گزارش پارس نیوز، 

مردم گرجستان برای انتخاب پنجمین رئیس جمهور این کشور دیروز هفتم آذرماه به پای صندوق‌های رای رفتند و به دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات یعنی "سالومه زورابیشویلی" از حزب حاکم و "گریگول واشادزه" نامزد اتحاد نیروهای مخالف دولت، رای دادند که براساس اعلام منابع رسمی انتخابات گرجستان، "سالومه زورابیشویلی" توانست باکسب 56/59 درصد آرا پیروز این انتخابات شود.

"گریگول وا شادزه" نامزد اتحاد نیروهای مخالف دولت هم توانست 44/40 درصد آرا را به خود اختصاص دهد.

نامزد منتخب به مدت شش سال عهده‌دار مسئولیت ریاست جمهوری خواهد بود. مدت ریاست جمهوری دوره‌های قبلی در گرجستان پنج سال بود.