به گزارش پارس نیوز، 

بن والاس، وزیر امنیت انگلیس روز پنجشنبه گفت عدم حصول توافق برکسیت موجب به خطر افتادن همکاری امنیتی انگلیس با اتحادیه اروپا خواهد شد.

انگلیس و اتحادیه اروپا وعده داده‌اند بعد از اجرای برکسیت، از طریق نهادهایی چون پلیس اروپا (یوروپل Europol) و نهاد قضایی اروپا (یوروجاست) بر سر مسائل امنیتی همکاری کنند هرچند همکاری عملیاتی پیشنهاد شده میان پلیس و سامانه های قضایی مبهم است.

اما والاس قرار است در اظهاراتی در نمایشگاه امنیتی بین‌المللی در لندن بگوید عدم حصول توافق برکسیت گامی به عقب برای همکاری های امنیتی خواهد بود. وی معتقد است عدم حصول این توافق تاثیری واقعی بر توانایی انگلیس برای کار با شرکای اروپایی برای حفاظت از عموم خواهد داشت.