به گزارش پارس نیوز، 

عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر درباره داویر و طرفهایی که در کمین ثبات الجزایر نشسته اند، هشدار داد.

وی افزود: با نزدیک شدن موعد انتخابات ریاست جمهوری که قرار است، بهار آینده برگزار شود، تحرکات برای بی ثبات کردن کشور تشدید شده است. طبیعی است که امروز افرادی و داویری که در کمین ثبات کشور نشسته اند؛ قصد سست کردن اراده مردم الجزایر را دارند. تحرکات سیاسی که همزمان با نزدیک شدن هر رویداد مهم و سرنوشت ساز ملت الجزایر شاهد آن هستیم گواهی آشکار از نیاتی است که به سرعت نابود می شوند و از بین می روند.