به گزارش پارس نیوز، 

مدیریت امنیت عمومی لبنان هفته جاری کنفرانسی تحت عنوان «نابودی تروریسم در منطقه و تأثیر آن بر قاره آفریقا» با حضور هیأت‌های آفریقایی برگزار کرد. در این کنفرانس درباره موضوع انتقال تروریسم از منطقه به قاره آفریقا و چگونگی مقابله با آن بحث  تبادل نظر شد.

بر اساس گزارش روزنامه «الاخبار»، «عباس ابراهیم» مدیرکل امنیت عمومی لبنان در اختتامیه این کنفرانس ابتدا به تعریف تروریسم پرداخت و گفت میان دو نوع تروریسم، تفاوت وجود دارد: 1- تروریسمی که دشمنت را می‌ترساند، این حق و وظیفه است. 2- تروریسمی که بی‌گناهان را می‌ترساند و این نهایت انحطاط و فروپاشی اخلاقی و عقیده‌ای است.

ابراهیم ادامه داد : ما موافق با تروریسم اول و مقاومت در برابر هر دشمنی در هر مکانی هستیم؛ این اتهام نیست بلکه افتخاری است که از آن برخورداریم. هر کسی تلاش کرده یا می‌کند که به لبنان حمله کند یا ملت لبنان را تحت سلطه درآورد ما در برابرش می‌ایستیم؛ شما می‌توانید از هر نامی استفاده کنید، این باعث افتخار ماست.

مدیرکل امنیت عمومی لبنان سپس تصریح کرد: اما اینکه مردم بی‌گناه را بترسانیم، به حقوق و فرزندان آنها  در مدارس و کارگران در کارخانه‌ها تعرض کنیم و آنها را فقط به خاطر اختلاف فکری و عقیده‌ای به قتل برسانیم، نهایت انحطاط اخلاقی و عقیده‌ای است.

نفرات شرکت‌کننده در این کنفرانس در پایان بر احترام به حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت، مردود دانستن استفاده از قوای نظامی برای حل درگیری‌های بین‌المللی و مشخص کردن مفهومی واحد برای تروریسم و گروه‌های ترویستی تأکید کردند.