به گزارش پارس نیوز، 

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان ، روز سه شنبه گزارش داد که نظامیان این کشور در قالب عملیات بین المللی حفاظت صلح که با مجوز سازمان ملل متحد در سودان جنوبی اجرا می شود ، مشارکت خواهند داشت . 

بر اساس این گزارش، هیات نظامی جمهوری آذربایجان، ژانویه سال 2019 راهی شهر جوبا پایتخت سودان جنوبی می شود . 

در حال حاضر ، 120 نیروی نظامی جمهوری آذرربایجان در قالب ماموریت بین المللی در عملیات حفاظت صلح در افغانستان مشارکت دارند . 

ماموریت نظامیان جمهوری آذربایجان در قالب ناتو از ماه نوامبر سال 2002 در افغانستان آغاز شده است. 

گروهی از نظامیان جمهوری آذربایجان پیش تر نیز ماموریت های نظامی در قالب ناتو در عراق و کوزوو داشتند.