به گزارش پارس نیوز، 

محمد بن سلمان ولیعهد سعودی وارد تونس شد.

این در حالی است که همزمان با ورود ولیعهد سعودی شهرهای مختلف این کشور شاهد تظاهرات گسترده در اعتراض به سفر وی است.