به گزارش پارس نیوز، 

48 مورد تیراندازی در 24 ساعت گذشته تاکنون در ایالت های مختلف آمریکا رخ داده است که بر اثر آنها دست‌کم 15 نفر کشته و 27 نفر زخمی شده‌اند.

مرکز ثبت خشونت‌های مسلحانه در آمریکا همچنین در ادامه گزارش‌های روزانه خود، آمار نهایی موارد تیراندازی بیست و چهار ساعت پنجشنبه تا جمعه و تلفات آنها را در شهرها و ایالت های مختلف آمریکا اعلام کرد. بر این اساس، 98 مورد تیراندازی در این مدت رخ داده است که بر اثر آنها، 27 نفر کشته و 71 نفر زخمی شده اند. 21 مورد از این حوادث در این مدت قربانی (کشته یا زخمی) نداشته است.

طبق گزارش‌های منتشر شده، در چهل و هشت ساعت گذشته، 146 مورد تیراندازی در شهرها و ایالت های مختلف آمریکا گزارش شده است که در نتیجه آنها 42 نفر کشته و 98 نفر زخمی شده‌اند.

با توجه به اینکه گزارش های تیراندازی ها در شهرها و ایالت های مختلف آمریکا معمولا چهل و هشت ساعت پس از وقوع کامل می شود، آمار نهایی تیراندازی های بیست و چهار ساعت جمعه تا شنبه (شبانه روز گذشته) نیز روز یکشنبه منتشر می شود.

مرکز ثبت خشونت‌های مسلحانه در آمریکا همچنین گزارش داد 51 هزار و 102 مورد تیراندازی از ابتدای سال 2018 تاکنون در شهرها و ایالت‌های مختلف آمریکا به ثبت رسیده است که در نتیجه آنها 13118 نفر کشته و 25300 نفر زخمی شده‌اند. 600 نفر از قربانیان (کشته یا زخمی) این حوادث کودکان زیر یازده سال هستند و 2539 نفر از آنها را نیز نوجوانان دوازده تا هفده سال تشکیل می دهند. در این مدت 318 مورد تیراندازی به جمع، 1801 مورد حمله به خانه، 1589 مورد استفاده از سلاح به عنوان وسیله دفاعی و 1426 مورد نیز تیراندازی غیرعمدی ثبت شده است.