به گزارش پارس نیوز، 

یک گروه هکر ادعا کرده که مستنداتی به دست آورده است که نشان می‌دهد یک سازمان غیردولتی انگلیسی که هدف خود را دفاع از دموکراسی‌ها در برابر اطلاعات غلط معرفی می‌کند در حقیقت ماموریتی مخفی دارد و ذیل عنوان یک پروژه مشخص از سوی لندن، در امور داخلی کشور‌های اروپایی دخالت می‌کند.

گروه هک اینترنتی اِنانیمس (Anonymous) بر اساس مستندان افشا شده ادعا کرد طرح موسوم به «ابتکار انسجام» که یک شبکه متشکل از خوشه‌های واقع در سراسر اروپا و آمریکای شمالی است در سال ۲۰۱۵ به منظور افشا کردن و مقابله با تبلیغات دروغین و سوء تبلیغات راه اندازی شد، اما در حقیقت یک پروژه راه اندازی شده و تحت حمایت مالی لندن است که از طریق افرادی در سفارتخانه‌های انگلیس در دیگر کشور‌ها هدایت می‌شود.

بنا به اعلام گروه اِنانیمس یکی از بارزترین طرح‌های این پروژه، جلوگیری از انتخاب پدرو بانوس چهره طرفدار روسیه به عنوان رئیس دستگاه اطلاعاتی اسپانیا بود.

گروه اِنانیمس افزود سازمان اطلاعات و جاسوسی انگلیس می‌تواند عملیات مشابهی در فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، نروژ، لیتوانی، صربستان و مونته نگرو انجام دهد.

این گروه معقتد است دولت انگلیس در بلندمدت در پی ایجاد خوشه‌هایی مشابه در سراسر جهان از جمله در خاورمیانه، شمال آفریقا، آمریکا و اروپا است.