به گزارش پارس نیوز، 

گون اوزالپ روزنامه نگار نشریه حریت ترکیه ؛ در خصوص( نشست سیاسی مقامات ترکیه و اتحادیه اروپا امروز در آنکارا) طی یادداشتی نوشت :نشست سیاسی بسیار مهمی خواهد بود.این یکی از دیدارهای بسیار مهم اخیر آنکارا و بروکسل به شمار می‌رود .

ترکیه عادی شدن روابط اتحادیه اروپا و ترکیه را می خواهد و به تفاوت انتظارات اتحادیه اروپا و ترکیه نسبت به مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اشاره خواهد شد.

نمایندگان اتحادیه اروپا در این نشست فدریکا موگرینی (نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی) و یوهانس هان (کمیسر توسعه اتحادیه اروپا) در رابطه با برداشتن قدم های محکم در روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا و مشخص کردن بعضی از اصلاحات صحبت خواهند کرد.

مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا

ترکیه خواستار مذاکراتی در رابطه با عضویتش در اتحادیه اروپا است ولی اتحادیه اروپا در قبال این قضیه همچنان سرد رفتار می کند. حتی انتظار می رود که اتحادیه اروپا تعهد عضویت کوتاه مدت به ترکیه دهد .

بیشتر بخوانید

تاکید دبیرکل ناتو بر اهمیت ترکیه

دیدار وزرای امور خارجه ترکیه و آمریکا

ترکیه از نارضایتی خود از مذاکرات اخیر در مورد به پایان رسیدن خواستارعضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و مشخص کردن این موضوع صحبت خواهد کرد .

حقوق بشر

اروپا درباره مسئله حقوق بشر وبسیار مهم بودن این مسئله و در رابطه با دموکراسی در سال های اخیر صحبت خواهد کرد . انتظار می رود که این صحبت ها بازتاب منفی در روند مذاکرات نداشته باشند. همچنین ترکیه در رابطه با اصلاحات خود و اعمال آنها نیز صحبت خواهد کرد.

اتحادیه گمرکی

ترکیه خواستار مدرنیزه کردن اتحادیه گمرکی است، به طوری که هر دو طرف درآمد برابری داشته باشند ومی خواهد هر چه سریعتر این قضیه اعمال شود.

از طرفی تغییری در وضعیت کشورهایی که روابط آنها با اتحادیه اروپا به طور موقت مسدود شده است وجود ندارد.

برنامه چشم پوشی از ویزا

تلاش ترکیه (برنامه چشم پوشی از ویزا) و استقبال از شرایط لازم ادامه دارد. حتی با این وجود که اتحادیه اروپا پیشرفت روند این شرایط را اثبات کرده است تصمیم به قدم برداشتن ندارد.

مهاجرت

هر دو طرف خواستار ادامه اعمال اصلاحات 18 مارس درباره شرایط بحرانی پناهندگان هستند. تنها مشکل درباره این موضوع تفاوت اولویت طرفین برای اعمال صد درصد اصلاحات است .

در حالیکه اتحادیه اروپا تاکید بر حمایت از پناهندگان را دارد ترکیه موارد جدیدی را به اصلاحات اضافه کرده است.