به گزارش پارس نیوز، 

فیصل المقداد معاون وزیر خارجه سوریه با اشاره به دستاوردهای مهم به دست آمده در زمینه نابودی تسلیحات شیمیایی در سوریه، روسیه، عراق و لیبی اعلام کرد: سوریه مراتب نگرانی خود را از تعلل آمریکا در اجرای عملیات نابودی تسلیحات شیمیایی و زرداخانه های عظیم این تسلیحات اعلام می دارد.

وی افزود: سوریه با شدیدترین هجمه تروریستی به اراضی اش مقابله کرد و به برکت ارتش و با همکاری متحدانش موفق به ریشه کنی تروریسم و بازگردانیدن امنیت و ثبات به اراضی اش کرد.

معاون وزیر خارجه سوریه بیان کرد: برخی از کشورها از امنیت و ثبات سوریه ناخرسند هستند و از همین رو ادوات و مزدوران خود را برای بی ثباتی کردن آن تجهیز کردند و آن از طریق ایجاد سناریوی جعلی بکارگیری مواد شیمیایی ضد غیرنظامیان برای خدشه وارد کردن به وجهه دولت سوریه بود.

المقداد تاکید کرد: اتهاماتی که از سوی برخی کشورها درباره اینکه مسئولیت استفاده از مواد شیمیایی متوجه دولت سوریه وارد می شود؛ جز هجمه هماهنگ شده و دروغ های تکراری برای خدشه وارد کردن به وجهه دولت سوریه نیست. سوریه به شدت استفاده از سلاح شیمیایی در هر مکان و از سوی هر طرفی و تحت هر شرایطی را محکوم می کند.

معاون وزیر خارجه سوریه بر تقویت امنیت و ثبات در منطقه خاورمیانه تاکید کرد و افزود: این می طلبد که این منطقه عاری از همه سلاح کشتار جمعی باشد و این تا زمانی که اسرائیل ملزم به پیوستن به معاهده منع تسلیحات شیمیایی و دیگر معاهدات بین المللی مربوط به منع اشاعه این تسلیحات نشود، محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در نشست اخیر سازمان منع تسلیحات شیمیایی آنرا نمایانگر سیاست های تخریبی برخی کشورها دانست.