به گزارش پارس نیوز، 

این نظرسنجی که از سوی شبکه خبری سی بی اس نیوز انجام شد، نشان داد که اکثریت مردم آمریکا معتقدند مولر باید از آزادی عمل برای انجام ماموریت خود بدون دخالت دیگران برخوردار باشد.

همچنین بیش از نیمی از پرسش شوندگان در این نظرسنجی از کنگره خواستند قانونی را تصویب کند تا تحقیقات مولر را مورد محافظت قرار دهد. 

براساس این نظرسنجی، هفت نفر از هر 10 آمریکایی گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نباید مانع از تحقیقات مولر شود. 

در همین حال، 52 درصد از افراد شرکت کننده در نظرسنجی از تصویب قانونی در کنگره برای جلوگیری از توقف تحقیقات مولر از سوی کاخ سفید، حمایت کردند. این رقم در میان جمهوریخواهان تنها 23 درصد و در میان دمکرات ها 75 درصد بود.

سنای آمریکا اکنون روی طرحی قانونی برای محافظت از تحقیقات مولر کار می کند و جف فلیک سناتور آریزونا وعده داده است رای اعتماد به نامزدهای ترامپ برای بخش قضایی را تا زمان به رای گذاشتن این طرح به تاخیر اندازد. 

این نظرسنجی در عین حال نشان داد که اکثریت مردم آمریکا معتقدند که تحقیقات مولر از انگیزه سیاسی برخوردار است، ادعایی که ترامپ نیز آن را مطرح کرده است. 

51 درصد از آمریکایی ها به سی بی اس گفتند که این تحقیقات با هدف سیاسی انجام می شود، در حالی که 46 درصد این تحقیقات را موجه دانستند.

مولر در حال بررسی پرونده ای در ارتباط با دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا و تبانی احتمالی بین کرملین و ستاد انتخاباتی ترامپ است. 

بازپرس ویژه در تحقیقات خود، چهار آمریکایی را که پیشتر با ستاد انتخاباتی ترامپ در ارتباط بودند و تعدادی شهروند روس را متهم کرده است. 

نظرسنجی سی بی اس نیوز از میان یکهزار و 103 نفر انجام و حاشیه خطای آن مثبت یا منفی سه درصد اعلام شد. 

ترامپ بارها اتهام دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تبانی دانسته و پیشتر گفته است که باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا از موضوع دخالت مسکو اطلاع داشته و برای جلوگیری از آن کاری نکرده است. وی به همین دلیل، این مساله را حقه ای بزرگ توصیف کرده است.

رئیس جمهوری آمریکا به طور لفظی از مولر نیز انتقاد کرده و این حملات، نشان از نگرانی وی از این پرونده تحقیقاتی دارد. وی تحقیقات مولر را «شکار جادوگر» نامیده است.

ترامپ تحقیقات فدرال در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری را به عنوان «مک کارتیسم» (متهم کردن مخالفان به کمونیست بودن یا خرابکاری یا خیانت) محکوم کرده است.