به گزارش پارس نیوز، 

این نظرسنجی امروز یکشنبه در مجله دیمانش فرانسه در حالی منتشر شد که روز گذشته تظاهرات گسترده‌ای در سراسر این کشور در اعتراض به افزایش قیمت سوخت برگزار شد.

نتایج این نظرسنجی نشان داد: تنها 4 درصد از شرکت‌کنندگان اعلام کردند که از عملکرد مکرون کاملا رضایت دارند. همچنین 21 درصد شرکت کنندگان اعلام کردند تا حدودی از رئیس جمهور فرانسه رضایت دارند.

این درحالی است که 34 درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفته‌اند تاحدودی از عملکرد مکرون ناراضی هستند و 39 درصد هم اعلام کردند که از عملکرد او بسیار ناراضی هستند.

این نظرسنجی از تاریخ 9 تا 17 نوامبر انجام شد.محبوبیت امانوئل مکرون با وجود اینکه با کاهش شدیدی همراه بوده است، در مقایسه با محبوبیت فرانسوآ اولاند، رئیس جمهور پیشین فرانسه در همین بازه زمانی اندکی بالاتر بود. محبوبیت فرانسوآ اولاند در همین دوره از ریاست جمهوری‌اش 20 درصد بود.

حدود 283000 نفر از مردم فرانسه روز گذشته در اعتراض به برخی سیاست های اقتصادی مکرون از جمله افزایش قیمت سوخت به خیابان‌ها آمدند.