به گزارش پارس نیوز، 
 
بسیاری روز پنجشنبه پیش بینی کرده بودند که ترزا می آخرین کنفرانس خبری در مقام نخست وزیر را برگزارمی کند اما وی با سخنانش نشان داد که با جدیت تمام می خواهد ریاست کابینه را همچنان برعهده داشته باشد.

ترزا می در کنفرانس خبری گفت: «خدمت کردن به دولت بریتانیا افتخاری بزرگ است اما باید بدانیم که در مقام رئیس دولت باید منافع دولت را بدون درنظر گرفتن منافع حزبی و یا گروهی پاس بداریم. از همان آغاز در مقام نخست وزیر می دانستم چه می خواهم برای مردم بریتانیا. به همین دلیل در مذاکرات برگزیت با دقت لازم به مسایل مرزی و حفظ منافع تجاری و اقتصادی بریتانیا توجه کردیم. توافق اخیر تمام جوانب برای حفظ منافع مردم بریتانیا را در نظر گرفته است. متوجه هستم که برخی با این توافق مخالف باشند ولی ما سعی کردیم به بهترین توافق با توجه به محدودیت ها دست پیداکنیم.»

 

ترزا می در سخنان خود، همانطور که هفته گذشته هم گفته بود، اعلام کرد همه پرسی مجددی برسر برگزیت درکار نخواهدبود و برگزیت جایگزینی ندارد. وی همچنین اعلام کرد همانگونه که پیش بینی شده است برگزیت در پایان ماه مارس سال آینده میلادی نهایی و اجرایی خواهد شد. سخنان ترزا می در کنفرانس خبری نشان می دهد تمام فرضیه ها درباره استعفای او اشتباه بوده است و زن آهنین محافظه کاران معتقد است می تواند پارلمان بریتانیا را درباره توافق جدید قانع کند.