به گزارش پارس نیوز، 

فواد اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه امروز در اظهاراتی اعلام کرد: آنکارا با ناراحتی عمیق از حضور در نشست لیبی خودداری کرد.

معاون رئیس جمهور ترکیه در این باره گفت: متأسفانه جامعه بین الملل نتوانست امروز گرد هم بیاید. در صورتی که برخی از کشورها در راستای منافع خود به تضعیف روند صلح ادامه دهند، بحران در این کشور نمی تواند حل و فصل گردد.

وی در ادامه کنارگذاشتن ترکیه از مشارکت در کنفرانس مذکور را دلیل خروج آنکارا از نشست مذکور عنوان کرد.

این در حالیست که کنفرانس صلح لیبی دوشنبه در شهر پالرمو در جنوب ایتالیا برای بررسی راهکارهای تحقق ثبات در این کشور آغاز شد.

کنفرانس مذکور پس از شکست طرح برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان لیبی به خاطر درگیری میان گروه های مسلح در طرابلس که قرار بود ماه آینده باشد، برگزار می شود.