به گزارش پارس نیوز، 

آنگلا مرکل صداعظم آلمان امروز یکشنبه و پس از پایان مراسم یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول در پاریس گفت: یمن شاهد بدترین فاجعه انسانی روی زمین است.