به گزارش پارس نیوز، 

پایگاه افشاگر ویکی لیکس با انتشار پیامی در صفحه کاربری خود در توئیتر به روابط ویژه آمریکا با عربستان اشاره کرد و با لحنی کنایه آمیز نوشت: وهابی‌های سعودی مرتکب حادثه یازده سپتامبر می‌شوند. آمریکا، ایران را تحریم می‌کند. عربستان به (گروه وهابی صهیونیستی) داعش بودجه و سلاح می‌دهد. ایران با داعش مبارزه می‌کند. آمریکا، ایران را تحریم می‌کند.

در ادامه این توئیت همچنین آمده است: عربستان، روزنامه نگار مستقر در واشنگتن را تکه تکه می‌کند. آمریکا، ایران را تحریم می‌کند. عربستان، یمن را بمباران می‌کند و (به مردم آن) گرسنگی می‌دهد. آمریکا، ایران را تحریم می‌کند.