به گزارش پارس نیوز، 

عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق امروز اظهار داشت: برخی تلاش می کنند بگویند که حشد شعبی موقت است و من تاکید می کنم که این گروه، ضرورتی است که باید باقی بماند.

وی با بیان این مطلب افزود: حشد شعبی نیرویی را به ارتش، پلیس و بقیه سرویس های امنیتی اعطا کرد.