به گزارش پارس نیوز، 

«الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور بلاروس اظهار داشت که استقرار احتمالی پایگاه نظامی آمریکا در لهستان، بلاروس و روسیه را مجبور می کند که نوعی پاسخ دهند که زیرساخت های نظامی اضافی در قلمرو بلاروس مستقر شود.

لوکاشنکو گفت: من به وزیر امور خارجه لهستان گفتم که ما نمی خواهیم با شما بجنگیم و به همین دلیل پایگاه های نظامی بیشتری ایجاد نمی کنیم. اگر غیر از این باشد، ما و روس ها مجبور خواهیم شد که پاسخ بدهیم، به این معنی که ما مجبور خواهیم شد چیزی برای ایستادن در برابر شما قرار دهیم.

وی افزود: من خطاب به غربی ها میگویم ارزش ها در بلاروس را ببینید، تحریم ها را علیه ما اعمال نکنید. مواد مخدر، قاچاق و عناصر رادیو اکتیو و مهاجرت غیرقانونی از مسیر ما به سمت غرب می رود و ما با هزینه های خود با آنها مقابله می کنیم.