به گزارش پارس نیوز، 

«گئورگی کاراسین» معاون وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت که روسیه پس از انتخاب رئیس جمهور جدید گرجستان، برای ارتقای روابط با گرجستان کار خواهد کرد.

کاراسین گفت: ما نتایج انتخابات را خواهیم دید و سپس برای بهبود روابط دوجانبه تا آنجا که طرف گرجستانی آماده باشد، کار خواهیم کرد.

بر اساس نتایج اولیه، «سالومه زورابیشویلی»، نامزد مستقل ریاست جمهوری، پیروز انتخابات ریاست جمهوری گرجستان شده است.