به گزارش پارس نیوز، 

پایگاه اینترنتی شبکه خبری بلومبرگ در مطلبی نوشت: چیزهای زیادی در آمریکا تغییر کرده است، اما هنوز به آن مرحله نرسیده ایم که رئیس جمهور با گفتن "اجی مجی" بتواند قانون اساسی را تغییر دهد. دست کم برای ایجاد تغییرات چند ماه زمان نیاز است.

وب سایت آکسیوس تصاویر ویدئویی یک مصاحبه دونالد ترامپ را منتشر کرد که در آن ادعا کرده بود می تواند قانون "حق شهروندی متولدان آمریکا" –قانونی را که بر اساس آن مهاجرانی که در آمریکا متولد می شوند به طور خودکار شهروند آمریکا قلمداد می شوند- بدون ایجاد اصلاحات در قانونی اساسی و با استفاده از حکم اجرایی لغو کند. البته این ادعا...درست به نظر نمی رسد.

پروفسور نوا فلمدمن خاطر نشان کرد اگر ترامپ واقعا تصمیم داشته باشد چنین کاری را انجام دهد، یک نبرد حقوقی طولانی را آغاز می کند که حقوقدانان محافظه کار (از جمله نیل گورسوچ و برت کاوانا) را در شرایط دشواری قرار می دهد. اکثر این قضات خود را به نص صریح قانون اساسی و تفسیری از آن وفادار می دانند که مبتنی بر نیت نویسندگان آن است. نوا فلمدمن گفت شاید تصمیم ترامپ برای لغو تابعیت مهاجران متولد آمریکا از نظر توجه کردن به نیات نویسندگان قانون، توجیه داشته باشد، اما به هیچ وجهه با نص صریح قانون اساسی مطابقت ندارد. تصمیم ترامپ برای لغو تابعیت مهاجران متولد آمریکا، قضات محافظه کار را سردرگم می کند.

این روزها این احساس وجود دارد که آخر دنیا است و انتظار نمی رود انتخابات میان دوره‌ای کنگره نیز تاثیر چندانی در تغییر این اوضاع داشته باشد.